درباره ما

نام پایگاه خبری: تحیت

موضوع فعالیت: فرهنگی اجتماعی

کد فعالیت در سامانه جامع رسانه های کشور (79518, true)

مدیر مسئول:سید منصورمجد

tahiyatnews@gmail.com