آیا تلگرام رفع فیلتر شده است؟

خرین خبر نوشت: در حالی که از ساعات ابتدایی ۱۱ اردیبهشت ماه، تلگرام برای تمامی مشترکان اپراتورهای همراه و شرکت مخابرات فیلتر شده بود، به نظر می رسد این فیلتر برای مشترکان ایرانسل و رایتل رفع شده است.
هنوز هیچ واکنش رسمی توسط مسئولان به رفع فیلتر تلگرام روی اپراتورهای همراه نشده است.