کاراکتر داعشی «چطوری ایرانی؟» از کجا آمده؟

کاراکتر داعشی گوینده “چطوری…ایرانی؟” بر اساس “ابو عمر الشیشانی”، فرمانده جنگی چچنی داعشی‌ها (معروف به ستاره داعش) خلق شده که در سال ۲۰۱۶ در نزدیکی موصل کشته شد.